gyar_zold

A projekt bemutatása

A beruházás
A beruházás célja a geotermikus hőtermelő létesítmény megvalósítása, a geotermikus rendszer kiépítése, minden szükséges fúrással, csővezetékkel és építményekkel együtt, amely a meglévő elsődleges távhőellátó hálózattal összekapcsolódva megújuló geotermális energiával elégíti majd ki a hőigényeket.

A folyamat
A tervezett rendszerben a geotermális közeget több termelőkút biztosítja majd, kutanként 20-30 l/s vízhozammal. A geotermális gradiens Kecskemét környékén 44°C/km. Az előre jelzett vízhozamok és talp hőmérsékletek szerint 90-100°C hőmérsékletű kifolyó víz várható a 2300-2500 m mélységű termelő kutakból. A hőcserélőt követően a kitermelt geotermális közeg visszasajtoló kutakon keresztül visszajut a vízadóba. A geotermális hőcserélő az elsődleges kör visszatérő ágához fog csatlakozni, így a meglévő gázerőművek látják el a geotermális rendszer kapacitása felett jelentkező hőigényeket.

A tervezett geotermális beruházás megvalósulása esetén elérhető eredmények:

  • A lakossági távhő (fűtés, melegvíz) árának 15-20 %-os csökkenése
  • A távhőrendszer bővítése további magán és ipari fogyasztók felé
  • Fosszilis energiahordozók kiváltása helyben elérhető megújuló energiaforrással
  • Jelentős szén-dioxid kibocsátás csökkentés