haziko_zold

A projekt háttere, elérendő célok

Miért geotermális energia?
A geotermális energia a Föld belső hőjének köszönhető termálvíz kitermelésén alapszik, amelyet Magyarország szerte már több városban használnak fűtési célra. Jelenleg mindösszesen 12 település működteti távhőrendszerét geotermális energiával az országban, a fennmaradó 208 távfűtést üzemeltető városban még nyitva áll a lehetőség a geotermális energia távfűtési célú alkalmazására.

Így kezdődött
Kecskemét Önkormányzata elkészítette a helyi geotermális potenciál előzetes feltérképezését, így a helyi energiastratégia elkészítésekor rendelkezésre álltak az előzetes geológiai és egyéb műszaki, tervezési paraméterek, valamint a távhőpiac igényei is felmérésre kerültek.

Energia programjaink
Kecskemét két stratégiai dokumentuma is fontos hangsúlyt helyez az energiahatékonyság növelésére, megújuló energetikai beruházásokra, és az üvegház-hatású gázok csökkentésére. A város Környezetvédelmi Programját kiegészítő Cselekvési Terv, valamint a Gazdasági Program (2007-2013) is megvalósítandó célul tűzte ki a jelenlegi földgáz alapú távfűtési rendszer megújuló energiát hasznosító rendszerré történő átalakítását.

A jelenlegi helyzet
A távhőellátás jelenleg két egymással összekötött hálózatban üzemel Kecskeméten, melyeket egy-egy fűtőmű lát el hőenergiával gázkazánok és gázmotorok működtetésével.
Az Árpádvárosi rendszer 3.763, míg a Széchenyivárosi rendszer 7.471 háztartást lát el, együttesen 11.234 háztartásnak szolgáltatnak energiát.

Ezt szeretnénk
Az önkormányzat célkitűzése, hogy a település energiaellátása a lehető legnagyobb mértékben független legyen a földgáztól és a fosszilis tüzelőanyagok áringadozásától annak érdekében, hogy ténylegesen csökkenthető legyen a végfelhasználók számára kiszabott ár.

Miért jó nekünk?
A geotermális beruházás segíthet ezeknek a céloknak az elérésében azáltal, hogy az éves energiaigény több mint kétharmadát megbízható, helyben rendelkezésre álló energiaforrásból biztosítja. A geotermális rendszer kiépítése a meglévő távhőrendszer teljesítményét is növeli, ezáltal további háztartások, közintézmények és ipari üzemek hálózatra kapcsolása válik lehetségessé.